จำนวนผู้เล่น: 70 คน
จำนวนไอดี : 361 ไอดี
เซิฟเปิดแล้ว วัน